PRO

 1.   Wat is de PRO-Status?
 2.   Wie zou de Pro-Status moeten aanvragen?
 3.   Belangrijke aanwijzingen!
 4.   De procedure is als volgt

   1.   Wat is de PRO-Status?

De PRO-Status heeft tot doel om die muzikanten snel te vinden die tenminste voldoen aan een van de volgende eisen:

•   men wil een muzikant vinden die een meerjarige muzikaale ervaring heeft en beschikt over grondige muzikale basiskennis (geen beginneling)
•   men wil muzikanten vinden met een serieuze en gemotiveerde instelling

   Dat betekent, dat ook een 'middelmatige' hobby-band, die serieus en gemotiveerd is, de PRO-Status moet aanvragen.

   2.   Wie zou de Pro-Status moeten aanvragen?

De PRO-Status mag in volgende gevallen niet worden aangevraagd:

- als men slechts af en toe muziek maakt
- als men slechts een muzikant zoekt voor 1 projekt
- geen grote muzikale ambities heeft

  de PRO-Status zou moeten worden aangevraagd, indien aan ALLE volgenden punten wordt voldaan:
- als men een hoge motivatie en enthousiasme voor het muziek maken heeft.
- als men een bepaald nivau aan ontwikkeling en professionaliteit bereikt heeft.
- als men muzikanten met dezelfe serieuze ambities wil vinden

   3.   Belangrijke aanwijzingen!

Indien wij op basis van diverse bronnen te horen krijgen, dat schijnbaar niet gekwalificeerde muzikanten de PRO-Status hebben verworven, zal deze worden ingetrokken. De bewijslast ligt bij de betrokkenen.

   4.   De procedure is als volgt

 →   Startpagina
 →  Inloggen
 →  Gegevens voor het lidmaatschap
 →  Status van je lidmaatschap